Vergoeding en tarieven

In 2023 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. De eerste drie uur diëtetiek vallen dus onder het eigen risico. Als dit nog niet opgebruikt is, wordt dat bij u in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Soms wordt vanuit een aanvullende verzekering extra uren dieetadvisering vergoed, dit valt niet onder het eigen risico. Bekijk de mogelijkheden in uw verzekeringspolis.

Is de te vergoeden tijd verbruikt, dan wordt de verdere behandeltijd bij u in rekening gebracht.

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren, per telefoon of email) wordt de gereserveerde consulttijd bij u in rekening gebracht als “no show”. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.


N.B. Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.


Tarieven 2024

(indien niet vergoed door de zorgverzekeraar)

  • Eerste consult / intakegesprek € 70,00
  • Individueel dieetvoorschrift € 17,50 per kwartier
  • Vervolgconsult € 17,50 per kwartier
  • E-mailconsult / telefonisch consult van max. 15 minuten € 17,50
  • Toeslag huisbezoek € 30,00
  • Niet nagekomen consult € 33,00. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren, per telefoon of email) wordt de gereserveerde consulttijd bij u in rekening gebracht als “no show”. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.